BABELWEB.PRO

Babelweb.Pro este un site specializat care se adresează celor care se ocupă la nivel profesional de limbile romanice (cercetători, profesori) şi tuturor celor interesaţi să afle informaţii despre Babelweb.

 

PROIECTUL EUROPEAN 519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP

DESPRE PROIECT

Babelweb.Pro este răspunsul la cerinţa urgentă de a introduce în cadrul cursurilor de limbi străine a noilor forme de predare bazate pe WEB 2.0 (propusă de Cadrul Comun European de Referinţă pentru Limbi – CCERL) şi pe practica intercomprehensiunii.

 

Proiectul Babelweb, la care face referire Babelweb.Pro, a deschis noi căi pentru punerea în practică a noilor metode de predare/învăţare a limbilor străine. Portalul www.babelweb.eu oferă celor care învaţă şi cunosc deja limbile romanice aplicaţiile tip blog, forum şi wiki, unde există posibilitatea creării unor situaţii reale pentru utilizarea limbii şi practicarea înţelegerii acesteia. Datorită principiului “didacticii invizibile” şi al interacţiunii este un produs inovator în acest domeniu.

 

OBIECTIVE
Proiectul european Babelweb.Pro îşi propune:

1. să facă cunoscute abordarea şi didactica inovativă a Babelweb şi să crească semnificativ utilizarea în cadrul grupurilor ţintă în cadrul şcolilor, universităţilor şi în instituţiile pentru formarea adulţilor;
2. să disemineze abordarea interactivă elaborată de Babelweb; integrarea Web 2.0 în cursul de limbi străine şi al altor instrumente pentru promovarea multilingvismului în Europa.
Pentru a atinge aceste obiective, proiectul Babelweb.Pro a efectuat o restructurare a site-ului Babelweb, care constă în optimizarea utilizării, actualizarea prezentării grafice şi includerea unei pagini de promovare a Babelweb şi a didacticii Web 2.0.
Acest spaţiu este conceput ca o platformă de materiale suplimentare pentru utilizarea Babelweb şi generalităţi despre Web 2.0. Sunt prezentate, de asemenea, rezultatele cercetărilor şi resurselor despre didactica limbilor străine integrând Web 2.0.

Este inclusă şi o pagină care cuprinde informaţiile actuale despre activitatea şi calendarul evenimentelor prevăzute în cadrul proiectului Babelweb.Pro.

 

STRATEGIE

 

Strategiile de diseminare se referă la identificarea mediilor şi a categoriilor relevante de factori de decizie, “multiplicatori” şi utilizatori în cadrul diverselor grupuri ţintă (şcoli, universităţi, vorbitori nativi), pentru a întocmi listele cu persoanele de contact.

 

Diseminarea şi implementarea în reţea se realizează în principal prin intermediul unui sistem articulat de strategii bazate pe Web 2.0 (e-mail, reţele sociale, resurse internet, aplicaţii pentru Smartphone şi tablete electronice), punând în special accent pe măsurile de prezentare pe scară largă a Babelweb şi accesul direct la operatorii din acest sector şi la multiplicatorii care pot contribui semnificativ la utilizarea Babelweb.

 

Presa scrisă şi radioul, publicaţiile ştiinţifice şi participarea la congrese reprezintă viitoarele zone de acţiune.

 

Echipa Babelweb.Pro

 
 

Proiectul Babelweb.Pro regrupează nouă instituţii europene care activează în sectorul şcolar, universitar, al formării adulţilor şi al marketingului cultural.

Fachhochschule Salzburg GmbH, Kuchl bei Salzburg, Austria – Capofila
– Ulrike Hofmann
– Carlos Lara De Fernandez
Società Dante Alighieri Salzburg, Salzburg, Austria
– Giorgio Simonetto (Coordinadore Babelweb.Pro)
– Samanta Festa
– Laura Verzilli
Université de La Réunion, St. Denis de La Réunion, France/La Réunion
– Christian Ollivier (Coordinadore Babelweb.)
– Isabelle Barrière
Rauchmann & Rauchmann
, Salzburg, Austria
– Markus Rauchmann
– Katrin Rauchmann
– Christian Rauchmann
Fachhochschule Joanneum, Graz, Austria
– Rupert Beinhauer
– Claudia Linditsch
Difusión. Centro de Investigación y Publicaciones de Idomas, Barcelona, Espagne
– Sévérine Battais
Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Médias(CAVILAM), Vichy, France
– Hélène Emile
Institut International d’Études Françaises (IIEF) – Université de Strasbourg, France
– Laurence Schmoll
Società Dante Alighieri– Sede Centrale, Roma, Italie
– Silvia Maria Giugni

 
Site-ul http://www.babel-web.eu/ a fost realizat adaptat şi promovat în cadrul proiectului European Babelweb (135610-LLP-1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) şi Babelweb.Pro (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP).
Este finanţat şi susţinut de Comisia Europeană.